یارمرا

ادبی،عرفانی،هنری،نقدونشراندیشه های ناب

سخنان استاد قدسی
نویسنده : نورا و دوستان - ساعت ۱٠:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۸/٩
 

در جلسه ای که سه شنبه شب در محل جلسات هفتگی به سوی نور برگزار شد
استاد فرمودند که برخی واژه های مهم و کلیدی باید از نو تعریف و تفهیم شوند.
ایشان گفتند واژه هایی مانند
مقدس و مقدسات
هنجار و هنجارها
ارزش و ارزش ها
سنت و سنت ها
و چندین واژه همانند اینها باید از نو تعریف شوند.

دلیل این بازنگری در تعریف نیز این است که به دلیل عدم شفافیت معنی و مفهوم این کلمات در بسیاری موارد عده ای با سوء استفاده از عدم آگاهی مردم مصادیق جدیدی برای این مفاهیم بیان کرده و به نفع خود مصادره
می کنند.

به عنوان مثال از گذشته های دور تا الان واژه مقدسات ، موجب سوء استفاده قرار گرفته است که نمونه بارز آن در قرون وسطی و حاکمیت کلیساها بود که کلیسا این واژه را به نفع خود تعریف و تشریح می کرد و هر چیزی که با منافع کلیسا سازگار بود مقدس شمرده می شد و هر چیزی که با منافع گردانندگان کلیسا مغایرت داشت پلید و شیطانی محسوب می شد و محکوم به فنا بود .
نمونه معرف آن هم دانشمندی به نام گالیله بود که کافر نامیده شد چرا که حرف او و یافته های علمی اش با باورهای کلیسا مغایر بود.
بنابراین در طول تاریخ بسیاری از سودجویان از همین ابزار برای سوار شدن بر گرده مردم استفاده کرده اند.
امروزه نیز ما شاهد آن هستیم که این واژه عملا بازیچه عده ای شده است و هرچیزی و هرشخصی که مغایرتی با اهداف و آمال آنها داشته باشد مارک کفر بر پیشانی اش زده می شود.
بالاخره ما باید بدانیم که مقدس چه معنایی دارد و مقدسات دقیقا چه چیزهایی هستند یا به عبارتی باید دایره و گستره مقدسات و مصادیق قابل درک و احصاء این کلمه مشخص شود.
استاد قدسی در ادامه پیرامون ارزش ها، هنجارها و سنت ها هم صحبت کردند و گفتند که مثلا در مورد واژه سنت و ارزش نیز همین ماجرا صدق می کند.
باید بدانیم که سنت چیست و سنت شکن کیست ؟ و آیا اصولا سنت شکنی کار خوبی است یا نه؟ ارزش چیست و منشاء تعریف و مبداء مشروع آن کجاست؟
امروزه ما شاهد هستیم که عده ای هرچیزی را که  مغایر با نظر آنها باشد ضد ارزش
می نامند. که این امر چه در حوزه سیاست و چه در سایر حوزه ها به عینه مشاهده میشود.
خلاصه آنکه تا زمانی که دایره شمول این واژه ها مشخص نشود ، کماکان شاهد ظلم ها و ستم های بسیاری علیه صاحبان افکار و اندیشه های نو خواهیم بود. وکماکان عده ای تحت لوای مقدسات، ارزشها و هنجارها ، افکار پوسیده خود را بر مردم تحمیل خواهند کرد، حال آنکه ادیان الهی ودر راس آنها اسلام با تحجر و خشک مغزی مخالف بوده و دین علم و تفکر و اندیشه است.
ادامه صحبت های استاد قدسی در پست های بعدی خواهد آمد.